חנוך אורנשטיין

בסד'

לצוות בית הארחה אלוני הבשן,
מאד נהננו מהשירוות הנפלא בעין טובה ומאור פנים. על הקפדדה על כל פרט לרווחת הנופשים.
אפשר לומר שאתם מקיימים הכנסת אורחים כהלכתה.
מתנה גדולה משמים.
אויר פסגות הנפלא בארץ ישראל.

עלו והצליחו.
בברכת ישר כוח.
חנוך אורנשטיין ומשפ'
ילדיו וחתניו.
אשדוד.