יצחק גוטליב

ב"ה
לכבוד הנהלת בית הארחה
מושב אלוני הבשן
רמת הגולן.

א.מ.נ.

הננו מתכבדים בזה להביע את רגשי תודתינו העמוקים בשם כל אנשי צוות תלמוד תורה בית אשר בירושלים על האירוח הנפלא והשירות המלא לו זכינו בעת שהותנו לימי גיבוש ועיון של הצוות החינוכי, האירוח המלכותי והנדיב יחד עם המענה הכולל והמדוייק לכל פנייה הסבה לנו חופשה מיטבית ואפשרה לנו להתרכז במשימה ובאתגרי החינוך העומדים בפנינו.
נעים לנו במיוחד לציין את מנהל האירוח תלמיד מוסדינו בעבר, מר זכריה אפלבום שראה לעצמו זכות מיוחדת להנעים את שהותנו יחד עם בני משפחותינו בבית הארחה הנפלא שלכם.

היו ברכה והמשך הצלחה רבה.
רב תודות.

בברכה, יצחק גוטליב